Konkurs Innowator Śląska 2016

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest po raz dziewiąty przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Innowator Śląska objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

 • mikroprzedsiębiorca
 • mały przedsiębiorca
 • średni przedsiębiorca
 • instytucja sektora badawczo-rozwojowego

Uczestnicy Innowatora Śląska:

 • muszą się wykazać udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
 • muszą się wykazać innowacyjną usługą,  produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

 Konkurs ma na celu 

promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Konkurs daje możliwość 

przedstawienia dobrych praktyk oraz innowacyjnych osiągnięć lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. Chcemy, aby pokazane szerszej grupie odbiorów sukcesy uczestników konkursu stały się również dla innych inspiracją do innowacyjnych działań.

Zwycięzców konkursu 

wybierze Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli nauki i biznesu oraz instytucji pozarządowych, związanych z rozwojem i promocją regionu.

Wyniki finału konkursu 

zostaną przedstawione na specjalnie zorganizowanej gali z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości, która odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku.

 

Katalogi poprzednich edycji Innowatora Śląska:

Innowator Śl 2015

Innowator Śl 2014

Innowator Śl 2013

Innowator Śl 2012

Innowator Śl 2011

Innowator Śl 2010

Innowator Śl 2009

Innowator Śl 2008

 

napis

 

Innowator sponsorzy

Organizatorzy

 • Logo GAPR 02 rgb
 • gliwice_logo_pelny_kolor.jpg
 • Logo Politechnika Śląska

Patronat Honorowy

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • logo pl
 • Marszałek Województwa Śląskiego